Nyheter

 • 2016-07-01
  Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016

  I samband med halvårsskiftet 2016 presenterar regeringen en sammanställning över de omkring 60 nya lagar och förordningar som har trätt i kraft under första halvåret 2016 eller en tid därefter, både s

 • 2016-06-30
  Arbetsgivare måste inte tillhandahålla arbetskläder

  Högsta Förvaltningsdomstolen/ Arbetsgivare måste inte tillhandahålla arbetskläder Mål nr 1376-1383-15 Arbetsmiljöverket har beslutat inte meddela något förbud eller föreläggande avseende att arbetsgiv

 • 2016-05-12
  EU:s nya dataskyddsförordning kan komma påverka alla företag

  Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till företag och andra organisationer som nu måste förbereda sig för den EU-förordning om dataskydd som om två år ersätter personuppgiftslage

 • 2016-04-29
  Kommunalt avtal klart

  Sveriges kommuner och landsting, SKL/Pacta har tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad undersköterskesatsning och insatser för fler heltider. Värdet på avtalet ligger i n

 • 2016-04-26
  Nytt avtal för spårtrafik

  Almega har i dag tecknat avtal med Seko, ST och TJ inom spårtrafikbranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 %, vilket innebär 2,2 % i årstakt.

 • 2016-04-22
  Strejken över i måleribranschen

  Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har efter ytterligare medling kommit överens om ett nytt 13-månaders avtal. Den pågående strejken upphör därmed omedelbart. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 1

 • 2016-04-22
  Avtal klart inom telekom

  IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Seko inom telekombranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 % för individuell fördelning, vilket innebär 2,2 %

 • 2016-04-21
  Ingen tjänstemannastrejk imorgon

  - Arbetsdomstolens beslut öppnar för olika tolkningar. Unionen gör ändå bedömningen att konsekvensen blir att lagda varsel inte kommer att verkställas. Därmed bryter inte någon strejk ut i morgon, säg

 • 2016-04-21
  Arbetsdomstolen om tjänstemannastrejken

  I förra veckan gjorde Almega en sk fredspliktsinvändning för att försöka hindra Unionens och Sveriges Ingenjörers strejk. Frågan gäller om fackförbundens medlemmar får strejka för att få igenom krave

 • 2016-04-18
  Nytt avtal klart för åkerier och terminaler

  Ikväll träffade Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transportarbetareförbundet överenskommelse om nytt avtal för åkerier och terminaler. Avtalet följer det tidigare etablerade märket på

 • 2016-04-17
  Strejken slut - Byggavtalet klart

  Sveriges Byggindustrier och Byggnads har idag kommit överens om ett nytt 13 månaders avtal. Därmed är strejken över. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månad

 • 2016-04-16
  Installationsavtalet ger 2,4 %

  Svenska Elektrikerförbundet har träffat avtal med arbetsgivarorganisationen EIO. Avtalet löper till den 30 april 2017 och ger löneökningar med 2,4% från den 1 april 2016. Avtalet följer det märke

 • 2016-04-15
  Fastigo och Fastighets har träffat avtal

  Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund har idag den 15 april kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är ettårigt och följer industrins märke som innebär kostnadsökningar på 2,2 % på ett å

 • 2016-04-12
  Sveriges Byggindustrier varslar om spegellockout

  Igår påbörjade Byggnads en strejk som direkt och indirekt berör 525 arbetsplatser och 9700 byggnadsarbetare i ett första skede. För att skydda Sveriges Byggindustriers medlemsföretag varslas idag om s

 • 2016-04-11
  Skärgårdsstrejk imorgon tisdag

  Efter att Sjöbefälsföreningen SBF tackat nej till de oberoende medlarnas bud på löneökningar med 2,2 procent presenterade facket ett eget bud. Budet innehöll kostnadsökningar på strax under 10 procent

 • 2016-04-11
  Byggstrejk imorgon tisdag 12 april

  Byggnads har idag sagt nej till medlarnas nya bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier om ett nytt Byggavtal. Därmed har de sagt nej till två medlarbud som Sveriges Byggindustrier har var

 • 2016-04-08
  Almega träffar kollektivavtal med Fastighets

  Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund har idag tecknat nytt kollektivavtal för Fastigheter.

 • 2016-04-07
  Målerikonflikt imorgon 8 april

  Svenska Målareförbundet har avvisat det bud från medlarna som presenterades idag. Skälen är bland annat för att vi vill säkra det lönesystem som ger målarna en rättvis lön, vi vill också säkra kvalite

 • 2016-04-07
  Seko varslar om stridsåtgärder mot IT & Telekomföretagen inom Almega

  LO-förbundet Seko har varslat om total arbetsnedläggelse vid 10 telekomföretag som omfattar ett stort antal medarbetare på många orter i landet.

 • 2016-04-06
  Unionen varslar om strejk mot Almega

  Unionen och Sveriges Ingenjörer har den 6 april varslat flera förbund inom Almega om strejk från och med den 18 april. Fackens krav är att införa en kollektiv och tvingande flexpension för alla medarb