Sveriges framtida befolkning 2017 - 2026

2017-04-12

Mindre än tio år till nästa miljongräns. Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner.

Sedan 2014 har befolkningen ökat med mer än 100 000 per år, och enligt prognosen kommer befolkningen fortsätta öka med över 100 000 per år fram till år 2024.

Under 2017 beräknas befolkningen öka med 124 000 personer och det är en historiskt hög ökning, men lägre än 2016 då befolkningen ökade med 144 000. Ökningen beror främst på att 94 000 fler personer invandrar än utvandrar men också på att 30 000 fler föds än vad det avlider.

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med en miljon personer. Antalet barn och unga 0 - 19 år ökar med knappt 379 000 eller drygt 16 procent. I de mest förvärvsaktiva åldrarna 20 - 64 år ökar befolkningen med nästan lika många, 377 000 eller knappt 7 procent. Åldersgruppen 65 år och äldre, ökar enligt prognosen med 295 000 eller 15 procent.