Kolla ditt försäkringsskydd på sommarjobbet

2017-03-27

Nu söker företag personal till sommarsäsongen, allt från guider till glassförsäljare. Det rör sig om flera tusen säsongsanställda. Men glädjen över ett sommarjobb kan istället bli en dyrköpt erfarenhet om man glömt att kolla försäkringsskyddet. Vad händer om olyckan är framme, är du försäkrad? Här är en enkel checklista som gör det lite tryggare inför sommarjobbet.

Foras checklista för dig som ska sommarjobba:

1) Fråga din arbetsgivare vilka försäkringar du omfattas av ? innan du börjar arbeta.

2) Fråga din arbetsgivare om företaget har tecknat försäkringsavtal med Fora. Då har du ett bra försäkringsskydd om du skulle råka ut för en olycka på väg till eller från arbetet eller när du är på arbetet. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) heter den försäkring som då gäller. TFA gäller oavsett anställningsform och längd på anställningen. Vikarier, säsongsarbetare och gästarbetare ? alla är inkluderade.

3) Har arbetsgivaren kollektivavtal? Kollektivavtalet innebär att det finns bestämda regler för arbetstid, övertidsersättning och uppsägningstid, försäkringar och pensioner. Är du 25 år, har sommarjobb som privatanställd arbetare och har kollektivavtal, så får du dessutom pengar inbetalda till tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO.

4) Om olyckan är framme och du gör dig illa, kan du själv anmäla skadan på AFA Försäkrings kundwebb.

5) Ett smart och enkelt sätt att få koll på hur mycket pengar du kan få vid sjukdom eller arbetsskada är att gå in på ersättningskontrollen.

6) Jobbar du svart har du inget försäkringsskydd.