Insamling av Näringslivets lönestatistik i nytt system

2016-10-03

Det är dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv och brev kommer att skickas ut till medlemsföretag i början av oktober.

Från och med i år ska uppgifterna lämnas i ett nytt system som heter Näringslivets lönestatistik.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. Nytt 2016 är att medlemsföretagen kan få en egen återrapportering av lönestatistiken. Statistiken kommer också att vara tillgänglig tidigare, från det att den är insamlad redan under senhösten istället för i februari året efter.

Svenskt Näringsliv samarbetar med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ansvar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Samarbetet innebär att medlemsföretag inte behöver rapportera lönestatistik både till SCB och till Svenskt Näringsliv. Detta minimerar företagens arbete.
Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas via brev med information om inloggningsrutiner.