Tjänstepensionens dag den 27 september

2016-09-13

Tjänstepensionen uppmärksammas årligen den 27 september. Tjänstepensionens dag är en dag när aktörer i pensionsbranschen, arbetsgivare och media, var och en på sitt sätt, fokuserar lite extra på tjänstepensionen. Tanken är bland annat att öka kunskapen om att tjänstepensionen är en stor del av den framtida pensionen.

För morgondagens pensionärer kommer tjänstepensionen stå för en stor del av den sammanlagda inkomsten. Många vet inte det. Det tycker vi att de borde få reda på.

Tjänstepension är något som de flesta svenskar omfattas av. Det är ett väldigt viktigt komplement till den allmänna pensionen. Med betoning på väldigt viktigt. Tjänstepensionen handlar om mer pengar än vad många kan spara privat till pensionen. Men det finns även andra viktiga försäkringar som man kan omfattas av genom jobbet.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats får du (utöver tjänstepension) även ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och föräldraledighet. Det är ett helt försäkringspaket som kommer med din anställning.

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats kan du få tjänstepension ändå (men det är ingen självklarhet). Dessutom är det inte säkert att du omfattas av gruppförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och föräldraledighet. Det kan också vara så att du får bekosta dessa försäkringar själv genom att mindre pengar avsätts till din tjänstepension. Fundera då på vilket skydd som du behöver. Kontakta din arbetsgivare eller fackförbund om du är osäker på vad som gäller.