SKL och fackförbunden

2016-08-24

SKL och fackförbunden i vår sektor har enats om ett åtgärdspaket för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Det innebär att regeringen kan dra tillbaka sitt förslag om så kallad hälsoväxling från i våras säger Håkan Sörman, VD SKL.
SKL har kritiserat regeringens förslag, som innebär att arbetsgivarna ska vara med och betala för

långtidssjukskrivningar, i flera omgångar. Vi bedömer att det skulle medföra miljarder i kostnader för välfärden utan att minska sjukfrånvaron, vilket är syftet. Det skulle dessutom bli svårare för den som varit sjukskriven att få jobb.
Regeringen gav dock en öppning: om arbetsgivarna själva föreslår åtgärder för att vända trenden med fler sjukskrivningar, då dras hälsoväxlingen tillbaka. SKL tog den passningen. Och nu föreslår vi och fackförbunden totalt 25 åtgärder, utöver det arbete som redan pågår på arbetsmiljöområdet, för att minska sjuktalen i sektorn.