Svenskt Näringsliv, LO och PTK

2016-08-24

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har för regeringen presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Därmed bör regeringen nu dra tillbaka förslaget om en sjukskatt.

? Regeringen har tidigare lovat att dra tillbaka förslaget om en sjukskatt om arbetsmarknadens parter kan visa att de kan bidra till en inbromsning av sjukfrånvaron. Parterna har tagit uppgiften på allvar och har idag redogjort för regeringen hur detta kan ske. Vi har därmed levererat det regeringen efterfrågat, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
Det är i huvudsak den offentliga sektorn som dras med hög sjukfrånvaro.

? Svenskt Näringslivs medlemmar, de privata företagen, är bäst i klassen och jobbar aktivt och kontinuerligt med att hålla sjukfrånvaron nere. Friska medarbetare är avgörande för att lyckas med verksamheten. Därtill betalar företagen redan och med råge till sjukkostnaderna genom arbetsgivaravgiften, säger Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv.

* Svenskt Näringsliv, LO och PTK:s förslag