Personalvetarna är de som mår bäst på jobbet

2016-08-08

Personalvetare är den yrkesgrupp som är mest nöjd med sitt arbete, medan fritidspedagogerna är minst nöjda. Det visar Juseks Lyckometer om välbefinnande i arbetet.

Förskollärare/fritidspedagoger är den yrkesgrupp med klart lägst välbefinnande i arbetet, men även administrativ personal, lärare och poliser har ett välbefinnande i arbetet som understiger genomsnittet för samtliga yrkesgrupper.

I andra änden av figuren finner man personalvetarna; det är den yrkesgrupp som är mest nöjda med sitt arbete. Andra yrkesgrupper med ett högt välbefinnande i arbetet är sjuksköterskor, kommunikatörer och ingenjörer/tekniker.